stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="2">

Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD)

Kennis leidt tot kwaliteit van leven

Container

Het Universitair Ziekenhuis Düsseldorf (UKD) staat internationaal qua gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs in hoog aanzien. Nationaal en internationaal gerenommeerde artsen en chirurgen garanderen moderne medische behandelingen op het hoogste niveau. Er is bijzondere aandacht voor de klinische behandeling van patiënten.

Lees meer

In het UKD is een groot aantal specialismen vertegenwoordigt met daartoe opgeleide artsen. Het omvat 28 klinieken en 32 instituten. Jaarlijks worden er meer dan 50.000 patiënten en 280.000 poliklinische patiënten behandeld. De UKD heeft bijna 6000 mensen in dienst, waardoor het één van de  belangrijkste medische centra in Noordrijn-Westfalen en de grootste aanbieder van intramurale en poliklinische zorg in Düsseldorf is. Het universitair medisch onderzoek bij de UKD omvat fundamenteel, ziekte- en patiëntgerelateerd onderzoek. Dit leidt tot innovatieve methoden voor diagnostiek en therapie, die snel in praktijk worden omgezet.

Naast top medische zorg en onderzoek is academisch onderwijs de derde hoeksteen van de UKD, omdat het helpt om de kwaliteit van de universitaire geneeskunde op lange termijn te waarborgen.

Container

Profiel

 • Aantal bedden ca. 1.200

 • Patiënten per jaar 330.000

 • Internationaal kantoor

Speciale gebieden

 • Interdisciplinaire oncologie met haematology

 • Operatieve geneeskunde

 • Transplantatiegeneeskunde

 • Gynecologie en urologie

 • Hepatologie en infectiologie,
  Infecties met een hoog risico en tropische geneeskunde

Medische specialismen

 • Cardiologie

 • Dermatologie

 • KNO (keel, neus en oor)

 • Gastro-enterologie

 • Algemene tandheelkunde

 • Gynaecologie en reproductieve geneeskunde

 • Handchirurgie

 • Interne geneeskunde 

 • Metabole geneeskunde en endocrinologie

 • Neurologie

 • Neurochirurgie

 • Oncologie

 • Oogheelkunde

 • Orthopedie

 • Pediatrie

 • Radiologie

 • Respiratoire geneeskunde

 • Rheumatologie

 • Chirurgie

 • Transplantationschirurgie

 • Urologie

 • Vasculaire geneeskunde

Container

Adres

Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD)

Moorenstraße5
40225 Düsseldorf

Telefoon +49 211 81 16 132
Fax +49 211 81 19 631

www.uniklinik-duesseldorf.de